Blog

Sertleşme Bozukluğu ( Erektil Disfonksiyon – ED )

Toplumda iktidarsızlık olarak bilinen sertleşme problemi (Erectile Dysfunction), tatmin edici bir cinsel performans için yeterli sertleşmeyi sağlayamama ve sertleşmeyi cinsel ilişki sonuna kadar sürdürememe olarak tanımlanır. Penisin sertleşebilmesi için, yeterli bir hormon düzeyinin yanı sıra hem nöral hem de vasküler mekanizmaların bir bütünlük içerisinde çalışması gerekmektedir. Penisin sertleşmesi sırası ile atardamarlarda genişleme, trabeküler düz kaslarda gevşeme ve toplayıcı damarlardaki tıkayıcı mekanizmaların aktivasyonunu içerir.

Sertleşme problemi genellikle hastalar ve cinsel partnerleri tarafından sıklıkla yaşam kalitesini, duygusal refahı, uzun vadede birlikteliği ve ilişkiyi tehlikeye atabilecek ciddi bir sorun olarak algılanır. Sertleşme probleminin sebebi psikojenik problemler olabileceği gibi damarsal, sinirsel, hormonal ve ilaç kullanımına bağlı organik problemler de olabilir. Çoğu zaman psikojenik ve organik sebeplerin bir arada bulunduğu kombine nedenler sertleşme işlevini olumsuz yönde etkileyebilir.

Sertleşme sorunu tüm dünyada görülebilen yaygın bir hastalıktır ve özellikle 40 yaş üzeri, diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, dislipidemi, ateroskleroz ve metabolik sendrom gibi kardiyovasküler risk faktörleri olan erkek hastalarda daha sık görülür.

Ülkemizde yakın zamanda 2760 erkek üzerinde yapılan bir çalışmaya göre 40 yaş ve üzeri erkeklerde sertleşme problemi görülme sıklığı % 33 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar da göstermektedir ki ülkemizde her 3 erkekten biri sertleşme problemi yaşamaktadır.

Hem ruhsal, hem cinsel hem de ilişkisel sorunlara neden olabilen sertleşme bozukluğu hekimlerin gözetiminde tıbbi tedaviler ile çözülebilir. Sertleşme problemi tedavisinde ağızdan alınan tabletler, vakum cihazı ya da penise uygulanan ilaç enjeksiyonları uzun yıllardır kullanılmaktadır. Artık günümüzde penise uygulanan girişimsel regülasyon reperatif ve regenerasyon tedavileri kalıcı tedaviler için yeni umutlar sunmaktadır.

Girişimsel tedaviler ile penise ulaşan sinirler üzerinden vasküler yapıların regülasyonu, PRP=platelet rich plasma (trombositten zengin plazma) ve konsantre büyüme faktörleri (CGF)- CD34+ kök hücre – stem cell , SVF (Serum Vasküler Fraksiyon) ve kemik iliği kök hücre – stem cell  tedavileri gibi reperatif (onarıcı) ve regeneratif (doku yenileyici)  tedaviler sertleşme bozukluğu tedavisinde yoğun şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Referanslar:

1- NIH, C.D.P.o.I. NIH Consensus Conference. Impotence. JAMA, 1993. 270: 83.

2-Gratzke, C., et al. Anatomy, physiology, and pathophysiology of erectile dysfunction. J Sex Med, 2010. 7: 445.

3- Çayan S., et al. A. Prevalence of erectile dysfunction in men over 40 years of age in Turkey: Results from the Turkish Society of Andrology Male Sexual Health Study Group. Turk J Urol. 2017 Jun;43(2):122-129. doi: 10.5152/tud.2017.24886. Epub 2017 Jun 1. PMID: 28717533; PMCID: PMC5503428.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir