1. MODÜL: CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA REGÜLASYON ve GİRİŞİMSEL TEDAVİLER

CIB de Kullanılacak Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Santral, Periferik, Otonom (Vejetatif) Sinir Sistemi

Segment Kavramı ve Quadel Topografik Anatomi ile Enjeksiyon Bölge Tespiti

CIB Tedavisinde Nöralterapi Enjeksiyon Teknikleri ve Materyaller,

Teropatik Lokal Anestezikler Etki Mekanizmaları Toksisite ve Yan Etkileri

Ürojinekolojik Alan Segmental Bağlantıları, İnnervasyonu,

Pelvik Bölge Vasküler Yapıları ve Komşulukları

CIB Bütüncül Değerlendirme ve Regülasyon Tedavisi (Nöralterapi) Nasıl Çalışır, ,

1.Modül WORKSHOP – PRATİK UYGULAMALAR

Enjeksiyon Alanı Topografik Anatomisi,

Lokal Ürogenital Alan Enjeksiyonları , Quadel

Ürogenital Organlar Segment Enjeksiyonları,

Göbek skarı enjeksiyonu

2. MODÜL  CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA NÖRALTERAPİ, AKUPUNKTUR ve MYOFASİYAL TETİK NOKTA 

Cinsel İşlev Bozukluklarında Bütünsel Klinik Hipotez Oluşturma

Ürogenital Organların Fasya Bağlantıları

CIB Oluşumunda Pelvik Taban Kasları ve Myofasiyal Tetik Noktalar,

Bozucu Alan Kavramı, Bütünsel Klinik Yönetim ve Fenomenler

Hormonal Disfonksiyonlar ve Girişimsel Yöntemler

Hormonal Disfonksiyonlarda Nöralterapi Yöntemleri    

CIB Akupunktur ve Mikrosistem Akupunktur

Nöralterapi Komplikasyonları ve Yönetimi

2. Modül WORKSHOP –  PRATİK UYGULAMALAR

M. Rec. abd ve M iliacus M. Gluteus min, M .Priformis TNE (Tetik Nokta Enjeksiyonu) 

Bozucu alan (skar ) enjeksiyonları,

Periferik Sinir Enjeksiyonları (N. Pudentalis, N Genitofemoralis, N İlioinguinalis )

Hormonal Regülasyon Enjeksiyonları Tiroid, Uterovaginal Plexus ve Prostat Enjeksiyonları

Vertebral Ligamanlar ve  Sakral Epidural Enjeksiyon

Mikrosistem Akupunktur Uygulama

3. MODÜL CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA KOMBİNASYON TEDAVİLERİ ve KEMİK İLİĞİ KÖK HÜCRE

Kadın CIB’de Tedavi (VAGİNİSMUS, VULVODİNİ, DİSPARONİA )

Erkek CIB’de Tedavi (PREMATÜR EJEKÜLASYON, EREKTİL DİSFONKSİYON),

Ürolojik Fonksiyonel Bozukluklarda (KR PROSTATİT, İNTERTİSYEL SİSTİT, AŞIRI AKTİF MESANE)

Girişimsel Tedavi Kombinasyonları

CİB’da Yaşam Biçimi Düzenleme, Gıda Destekleri, Afrodizyak ve Antioksidan Kullanımı

Reperatif (Onarıcı) Tedavi Seçenekleri ve Uygulama Alanları

Rejeneratif (Yenileyici) Tedavi Çeşitleri, Uygulama Alanları

Kemik İliği Kök Hücre Üstünlükleri ve Çalışmalar

3.Modül WORKSHOP – PRATİK UYGULAMALAR

Kadın – Erkek CİB uygulamalar 

Klinik örnekler üzerinden uygulamalar,

PRP – CGF – ASC Örnek Uygulamalar

Kemik İliği Kök Hücre(Stem Cell) Aspirasyonu – Hazırlanması

Kemik İliği Kök Hücre(Stem Cell) Uygulama