Blog

Erken Boşalma ( Prematür Ejekülasyon – PE )

Erkeklerde en yaygın görülen cinsel işlev bozukluğu olan erken boşalma; Avrupa Üroloji Klavuzunlarında (EUA) vaginal penetrasyonun veya diğer ilgili cinsel uyarımların başlamasından önce veya çok kısa bir süre içinde meydana gelen ve üzerinde hiç veya çok az bir kontrol ile ortaya çıkan boşalma olarak tanımlanır. DSM-V (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) kriterlerine göre ise erken boşalma vaginal penetrasyonu takiben yaklaşık 1 dakika’ dan kısa bir sürede ve kişinin isteği dışında boşalma olmasıdır. Bu durumun kişide en az 6 aydır, cinsel ilişkilerinin tamamında ya da tamamına yakınında görülmesi erken boşalma tanısı için önemlidir. Bu durum genellikle çiftlerde klinik olarak belirgin bir sıkıntıya, cinsel hayal kırıklığına, memnuniyetsizliğe veya eşler arasında gerginliğe neden olabilir.

Erken boşalmanın sebepleri arasında psikojenik ve biyolojik birçok faktör yer alabilir. Bu durum erkeğin ilk cinsel deneyiminden itibaren bütün cinsel ilişkilerinde var olan ‘yaşam boyu erken boşalma’ ya da ilk zamanlarda boşalma denetimi normal olan bir erkekte sonradan gelişen ‘kazanılmış erken boşalma’ şeklinde ortaya çıkabilir.

Erken boşalma şikayeti olan hastalar genellikle tedavi olmaktan utandıkları için yada tedavisinin olmadığına dair inançları nedeniyle hekime başvurmaktan çekinirler. Güncel çalışmalar göstermiştir ki erkeklerin sadece %10’u çözüm ve tedavi için doktora başvurmaktadırlar. Oysa erken boşalma bir kader değildir. Tedavi edilebilen çiftler arasındaki bir cinsel uyum problemidir.

Erken boşalma, günlük olarak düzenli kullanılan ya da cinsel ilişki öncesinde ağızdan alınan ilaçlarla, penise sürülen krem ya da sıkılan spreylerle geçici olarak tedavi edilebilir. Asıl önemli olan ise erken boşalmanın kalıcı çözümüdür. Erken boşalmanın kalıcı tedavisinde cinsel terapi ve davranış egzersizleri sıklıkla kullanılır. Penis başına dolgu enjeksiyonları, penise ve aşırı uyarılmayı azaltacak girişimsel regülasyon uygulamaları kalıcı tedavi için kullanılmalıdır. Girişimsel tedaviler, davranış egzersizleri ve cinsel terapi yöntemlerine yanıtları hızlandıracaktır.

Cinsel sorunlar saklanarak ya da ertelenerek çözülemez. Tedavi olmayı ertelemeyin…

Referanslar:

1-W.H.O. International Classification of Diseases 11th Revision for Mortality and Morbidity Statistics (ICD- 11-MMS). The global standard for diagnostic health information. 2018.

2- DSM, V., American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. 2013, Arlington, VA [access date: 1 June 2013].

3- Serefoglu, E.C., et al. An evidence-based unified definition of lifelong and acquired premature ejaculation: report of the second International Society for Sexual Medicine Ad Hoc Committee for the Definition of Premature Ejaculation. J Sex Med, 2014. 11: 1423.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir