Güncel Seminer Takvimi

Cinsel İşlev Bozuklukları  (CIB) bireysel değil, toplumsal sorunlardır. Sorun eşlerle uyumsuzluk sonrasında toplumsal uyumsuzluğa çevrilir. Kökenine bakıldığında  psikojenik ve fiziksel sorunların  iç içe geçtiği görülür. CIB tedavilerinde bütüncül ve multidisipliner bir yaklaşım sergilenmelidir. 

Fiziksel sorunların girişimsel tedavilerle çözümlenmesi psikojenik sorunların tedavilerini de hızlandıracaktır. Girişimsel tedavilerin CİB ile ilgilenmek isteyen hekimlerin mesleki gelişimlerine önemli katkısı olacaktır.  Pratik uygulamalı eğitim programları 3 modül Temel tedavi yöntemleri , 1 modül ileri tedavi yöntemleri olarak planlanmıştır. Minimal invaziv yöntemlerin 4-6 kişilik gruplarla workshop-pratik uygulama yapılan bir seminer programı şeklindedir.

Şehir: Ankara / Grand Mercure Hotel    

Tel: 0 (534) 07 313 07

1. MODÜL: CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA REGÜLASYON ve GİRİŞİMSEL TEDAVİLER
  • CIB de Kullanılacak Girişimsel Tedavi Yöntemleri

  • Santral, Periferik, Otonom (Vejetatif) Sinir Sistemi

  • Segment Kavramı ve Quadel Topografik Anatomi ile Enjeksiyon Bölge Tespiti

  • CIB Tedavisinde Nöralterapi Enjeksiyon Teknikleri ve Materyaller,

  • Teropatik Lokal Anestezikler Etki Mekanizmaları Toksisite ve Yan Etkileri

  • Ürojinekolojik Alan Segmental Bağlantıları, İnnervasyonu,

  • Pelvik Bölge Vasküler Yapıları ve Komşulukları

  • CIB Bütüncül Değerlendirme ve Regülasyon Tedavisi (Nöralterapi) Nasıl Çalışır, ,

   1.Modül WORKSHOP – PRATİK UYGULAMALAR

  • Enjeksiyon Alanı Topografik Anatomisi,

  • Lokal Ürogenital Alan Enjeksiyonları , Quadel

  • Ürogenital Organlar Segment Enjeksiyonları,

  • Göbek skarı enjeksiyonu

1. MODÜL: CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA REGÜLASYON ve GİRİŞİMSEL TEDAVİLER
   • CIB de Kullanılacak Girişimsel Tedavi Yöntemleri

   • Santral, Periferik, Otonom (Vejetatif) Sinir Sistemi

   • Segment Kavramı ve Quadel Topografik Anatomi ile Enjeksiyon Bölge Tespiti

   • CIB Tedavisinde Nöralterapi Enjeksiyon Teknikleri ve Materyaller,

   • Teropatik Lokal Anestezikler Etki Mekanizmaları Toksisite ve Yan Etkileri

   • Ürojinekolojik Alan Segmental Bağlantıları, İnnervasyonu,

   • Pelvik Bölge Vasküler Yapıları ve Komşulukları

   • CIB Bütüncül Değerlendirme ve Regülasyon Tedavisi (Nöralterapi) Nasıl Çalışır, ,

    1.Modül WORKSHOP – PRATİK UYGULAMALAR

   • Enjeksiyon Alanı Topografik Anatomisi,

   • Lokal Ürogenital Alan Enjeksiyonları , Quadel

   • Ürogenital Organlar Segment Enjeksiyonları,

   • Göbek skarı enjeksiyonu

2. MODÜL: CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA NÖRALTERAPİ, AKUPUNKTUR ve MYOFASİYAL TETİK NOKTA
 •  Cinsel İşlev Bozukluklarında Bütünsel Klinik Hipotez Oluşturma

 • Ürogenital Organların Fasya Bağlantıları

 • CIB Oluşumunda Pelvik Taban Kasları ve Myofasiyal Tetik Noktalar,

 • Bozucu Alan Kavramı, Bütünsel Klinik Yönetim ve Fenomenler

 • Hormonal Disfonksiyonlar ve Girişimsel Yöntemler

 • Hormonal Disfonksiyonlarda Nöralterapi Yöntemleri   

 • CIB Akupunktur ve Mikrosistem Akupunktur

 • Nöralterapi Komplikasyonları ve Yönetimi

2.Modül WORKSHOP -  PRATİK UYGULAMALAR

 • Rec. abd ve M iliacus M. Gluteus min, M .Priformis TNE (Tetik Nokta Enjeksiyonu)

 • Bozucu alan (skar ) enjeksiyonları,

 • Periferik Sinir Enjeksiyonları (N. Pudentalis, N Genitofemoralis, N İlioinguinalis )

 • Hormonal Regülasyon Enjeksiyonları Tiroid, Uterovaginal Plexus ve Prostat Enjeksiyonları

 • Vertebral Ligamanlar ve  Sakral Epidural Enjeksiyon

 • Mikrosistem Akupunktur Uygulama
3. MODÜL: MODÜL CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA KOMBİNASYON TEDAVİLERİ ve KEMİK İLİĞİ KÖK HÜCRE
 • Kadın CIB’de Tedavi (VAGİNİSMUS, VULVODİNİ, DİSPARONİA )

 • Erkek CIB’de Tedavi (PREMATÜR EJEKÜLASYON, EREKTİL DİSFONKSİYON),

 • Ürolojik Fonksiyonel Bozukluklarda (KR PROSTATİT, İNTERTİSYEL SİSTİT, AŞIRI AKTİF MESANE)

 • Girişimsel Tedavi Kombinasyonları

 • CİB’da Yaşam Biçimi Düzenleme, Gıda Destekleri, Afrodizyak ve Antioksidan Kullanımı

 • Reperatif (Onarıcı) Tedavi Seçenekleri ve Uygulama Alanları

 • Rejeneratif (Yenileyici) Tedavi Çeşitleri, Uygulama Alanları

 • Kemik İliği Kök Hücre Üstünlükleri ve Çalışmalar

  3.Modül WORKSHOP – PRATİK UYGULAMALAR

 • Kadın - Erkek CİB uygulamalar 

 • Klinik örnekler üzerinden uygulamalar,

 • PRP - CGF - ASC Örnek Uygulamalar

 • Kemik İliği Kök Hücre(Stem Cell) Aspirasyonu – Hazırlanması

 • Kemik İliği Kök Hücre(Stem Cell) Uygulama

Güncel Seminer Takvimi

Gicider Seminerleri

İletişim Formu

  Duyurular