Derneğimiz

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Girişimsel tedavilerle, cinsel sorun yaşayan bireylerin tedavisini kolaylaştırmak ve kalıcı sonuçlar sunmak. Cinsel işlev bozukluklarında girişimsel yöntemlerin kullanımını arttırarak, tedavi sürecine hız kazandırmak. Cinsel tedavi alanında çalışan hekimlerimizin mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamak. Cinsel tedavi uygulayan hekimlerin girişimsel tedavilere dikkatini çekmek, profesyonel paylaşımını arttırmak. Uygulayıcı hekimlerin tedavi başarısını yükselterek, cinsel tedavide mesleki fark yaratmak.

Vizyonumuz

Girişimsel tedavileri önümüzdeki süreçte cinsel tedavi prosedürleri içinde hak ettiği yeri almasını sağlamak. Girişimsel tedavi uygulamalarının etkinliğini gösteren ulusal ve uluslararası alanda bilimsel yayınlar yapmak. 

Yönetim Kurulu

Onursal Başkanlar :Dr. Hüseyin Nazlıkul
Başkan :Dr. Mustafa KARAKAN
  
Üyeler: Dr. Ayşe GÜRCAN
 Dr. Berna ORHAN
 Dr. Görkem TUNCAY
 Dr. Murat TUNCER
 Dr.Reyhan TUNCAY
 Av. Tilbe  KARAKAN ORHAN

Üyelikler

Yönetim kurulu ve alt dernek kurullarına üyeliklerdir.

Cinsel tedavi modelleri ile fiilen uğraşan hekimler. İki asil üye tarafından önerilen ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu”nda belirtilen şartlara uyan adaylar, üyelik formunu doldurup, gerekli belgeleri ekleyerek (nüfus sureti, diploma örneği ve 2 adet fotoğraf) başvurabilirler. Adayların üyelikleri, en geç 30 gün içinde görüşülüp, gizli oy ve çoğunluk prensibi ile onaylanır. Üyenin üyelik hakları, seçildiğinin kendisine bildirilmesinin ardından, başlar. Asil üyeler, Yönetim Kurulu, çalışma grupları ve bilimsel kurullara seçilebilirler.

Çalışmalarıyla cinsel tedavi alanında başarılar sağlamış ve gelişmesine katkıda bulunmuş, derneğe maddi ve manevi destek sağlayan şahıs ve kurumlara, Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile verilen ünvandır. Onursal üyeler, yıllık aidat ödemez.

Dernekten çıkarılma kararı Onur Kurulu tarafından değerlendirilip teklif edilir ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

– Merkez ve Şube yönetim kurullarına üyelikten ayrılma dilekçesi ulaşanlar ve ölümler.
– Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu”nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olma.
– Derneğin etik ilkelerine uymama ve dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunma.

Eğitim Hakkında

GİRİŞİMSEL CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİM SEMİNERLERİ HAKKINDA

Cinsel sorunları bireysel bir sorun olmaktan çok daha ötesi olduğunu biliyoruz. Partnerler arasında yaşanan sorunların çözümlenmediğinde ailesel, çevresel ve toplumsal başka sorunlara evrildiğini görüyoruz.

Cinsel işlev bozukluğu tedavilerinde bütüncül ve multidisipliner yaklaşımın gerekliliğine inanıyoruz. Bu  alanında çalışan hekimlerimizin öğrenme dürtüsünü canlı tutmak istiyoruz. Bu amaçla mesleğine değer katacak eğitimler sunuyoruz.

Cinsel sorunların tedavisinde bütünselliği yakalamak, bu alandaki girişimsel yöntemlerin kullanılması ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Pratik uygulamalı seminer eğitimleriyle, uygulayarak kalıcı öğrenme programları sunuyoruz.

Multidisipliner bir yaklaşım ile  girişimsel yöntemlerin cinsel işlev bozukluklarında kullanılması öngörülmüştür. Amaç bu alanda eksik kalmış tedavilerin kalitelisini arttırmaktır. Cinsel işlev bozukluklarının tedavilerinde minimal invaziv girişimsel tedavileri yapacak hekimler yetiştirmektir.  Cinsel tedaviler alanında girişimsel yöntemlerin kullanılmasını, tedavi başarısını arttırmak istiyoruz.

Girişimsel Cinsel Tedavi seminerlerinde bilimin ışığında litaratür desteği ile eğitimler uygulanır. Eğitim modülerdir ve her bir modül kendi içinde ayrı bir eğitimdir. Modül içeriğine uygun alanında yetkin kişilerden sunumlar yapılır. Workshoplara kursiyerlerin aktif katılımı sağlanır. Workshop uygulamaları, her hekimin uygulayabilecek duruma getirilecek formatta hazırlanır.

Son bilimsel veriler, araştırmalar ve kursiyerlerimizin aktif katılımlarıyla eğitimler güncellenir. Bu amaçla kursiyerlerin kullanacağı yazılı anamnez ve girişim protokolleri hazırlanır. Yazılı veri toplayarak veri tabanı oluşturulur. Akademik alanda çalışmak isteyen hekimlerin veri toplaması sağlanır. Aidiyet duygusu geliştirilir, birlikte büyüme ve dayanışmaya değer verilir.

Eğitimin amacı; etik, multi-disipliner ve bilimsel bir bakış açısı kazandırmaktır. Kursiyerlerine birlik ve dayanışma gücü veren, sosyal bir çevre oluşturan GİCİDER üyesi yapmaktır.

Konu bütünlüğünün sağlanabilmesi için eğitimler GİCİDER yönetim kurulu üyeleri tarafından planlanır ve verilir.

Cinsel tedaviler alanında girişimsel uygulamaları yapan hekimlerin tanışması, kaynaşmasını  bilgi alışverişinde bulunmasını sağlamak.

Kursiyerlere girişimsel tedaviler için danışmanlık hizmeti sunmak.

CİSEF-GİCİDER bünyesinde kursiyerlere hasta yönlendirmek.

CİSEF-KÖKEN  bünyesinde organize edilen sempozyum ve kongrelere indirimli katılım sağlamak.

Eğitim tekrarı yapılan modüllere katılımlarda indirim sağlamak.

Hekimler (Cinsel tedaviye gönül vermiş tüm hekimler, Kadın Doğum, Üroloji, Algoloji, Aile Hekimi ve Asistanları). Her kursiyer eğitime uygun enjeksiyonları yapmak ve yaptırmakla sorumludur. Bu amaçla eğitimlere uygun rahat kıyafetlerle katılım uygulama kolaylığı sağlar.

Eğitim modüllerini ve workshop uygulamalarını alan kursiyerlerimize, katıldığı modül için GİCİDER (Girişimsel Cinsel Regülasyon Derneği) onaylı “20 SAATLİK WORKSHOP-KATILIM BELGESİ” verilecektir.

GİCİDER’in verdiği GİRİŞİMSEL CİNSEL TEDAVİLER SEMİNERLERİ’nin tüm modüllerini teorik ve pratik çalışmalarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize, cinsel sağlık biliminde faaliyet gösteren uluslararası ve ulusal tüm kurum ve kuruluşların etik kurallarına ve mesleki davranış ilkelerine bağlı kalmayı ve faaliyet gösterecekleri ülkelerin kanunlarına uygun davranmayı taahhüt etmeleri şartıyla, GİCİDER onaylı 120 SAATLİK “GİRİŞİMSEL CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ” verilecektir.

Her bir modül 20 akademik saatten oluşur.

Devam zorunludur. Altı modülden eksik saatler bir sonraki eğitiminde tamamlanabilir.

Her bir modülün en az 15 saatine katılım sağlandığı takdirde, o modül için katılım belgesi düzenlenir.

Kontenjanımız 60 kişiliktir ve eğitim salonlarımız workshop uygulama koşullarına uygundur.

Yeterli Eğitmen kadrosu ile Workshop eğitimleri 15 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir

1- Cinsel Girişimsel Regülasyon Derneği (GİCİDER) web sitesinde yer alan tüm eğitimlerin ve kongrelerin organizasyonu, mali işlemleri ve üstlenicisi.’dir.

2- Eğitimleri organize eden SMG Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti, döviz kurundaki artışlar ve enflasyon nedeniyle eğitim maliyetlerinin artması durumunda, gerekli gördüğü zamanlarda EĞİTİM ÜCRETLERİ’nde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. GİCİDER eğitimleri Cinsel Sağlık Dernekleri (CİSEF) ve Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği(CİSED) tarafından desteklenmektedir.

İletişim Formu

    Videoyu oynat
    Videoyu oynat

    GİCİDER'in kuruluş amacı nedir?