Blog

Cinsel İşlev Bozukluklarında Akupunktur

Geleneksel Çin tıbbının bir parçası olan akupunkturda vücutta belirli noktalardan geçen enerji kanalları olduğu ve enerji akımındaki problemlerin hastalıklara neden olduğu düşünülmektedir. Bu noktalara uygulanan ince metal iğneler ile bu enerji akımı düzelmekte ve vücudun kendi kendini iyileştirmesi hareket geçirilmektedir.

Akupunktur, uyardığı nöronal refleksler aracılığı ile oluşturduğu endokrinolojik yanıt sonucu vücutta hormonal dengelemeye yardımcı olmaktadır. Akupunktur vücutta hormonal dengeleme (balans) yapması ile hem psikojenik hem de organik kökenli sorunlarda iyileşme için temeli oluşturur. Akupunktur, vücudu sempatik ve parasempatik aktivasyonunu balans ederek Adrenerjik (Noradrenalin, Dopamin) ve Kolinerjik hormonları dengeler.

Akupunktur noktalarından gönderilen uyaranlar sayesinde terminal plaklardaki veziküller içinde bulunan nörotransmiterlerin (asetilkolin, noradrenalin, dopamin, glysin, seratonin vb) serbest hale gelmesi sağlanmaktadır. Serotoninin, kişinin kendini iyi hissetmesi, mutlu ve halinden memnun olması, iştahının ve seks dürtülerinin normal düzeyde olması ve psikomotor dengenin sağlanmasında etkilerinin bulunduğu belirtilmektedir.(1,2) Hayvan çalışmalarında, nörotransmitterlerdeki bu değişimlerin hayvanlardaki cinsel performansı etkilediği saptanmıştır (2).

Cinsel fonksiyon bozukluğu, özellikle de cinsel istek azlığı olan kadınlar için bir tedavi seçeneği olarak akupunktur önerilmektedir (3). Premenopozal dönemde cinsel istek bozukluğu olan kadınlara beş hafta süreyle akupunktur uygulandığında belirgin bir iyileşme görüldüğü belirtilmiştir (3). Vulvodini olan kadınlarda akupunkturun, ağrıyı önemli ölçüde azalttığı ve yaşam kalitesini yükselttiği bildirilmiştir(4). Akupunktur ile tedavinin, organik olmayan erkek cinsel işlev bozukluğunda adjuvan tedavi olarak kullanılabileceğini öneren randomize kontrollü çalışmalar bulunmaktadır (5,6)

KAYNAKLAR

1 Cabıoğlu MT, Ergene N. Akupunkturun etki meka-nizmaları ve klinik uygulamaları. Genel Tıp Derg 2003;13:35-40.

2. Wong J. Male Sexual ımpotence, sildenafil citrate, and acupuncture. Medical Acupuncture Online Journal 2012; 13.

3. Oakley SH, Liu JW, Crisp CC, Pauls RN. Acupuncture in premenopausal women with hypoactive sexual desire disorder: A prospective cohort pilot study. Sex Med 2016; 4:176-181.

4. Brotto LA, Krychman M, Jacobson P. Eastern approaches for enhancing women’s sexuality: mindfulness, acupuncture, and yoga (CME). J Sex Med 2008;5:2741-2748.

5. Aydin S, Ercan M, Caşkurlu T, et al. Acupuncture and hypnotic suggestions in the treatment of non-organic male sexual dysfunction. Scand J Urol Nephrol 1997; 31:271-274.

6. Kho HG, Sweep CGJ, Chen X, Rabsztyn PRI, Meuleman EJH. The use of acupuncture in the treatment of erectile dysfunction. International Journal of Impotence Research 1999; 11:41-46.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir